?

Log in

No account? Create an account
kolyadanik's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Monday, June 11th, 2018

Time Event
5:19a
Коляда
Коляда

Мои братья-кролики выросли. До конца лета они вчера переехали на дачу - на балкон. Им тут нравится.

Posted by Коляда Николай on 11 июн 2018, 03:19
6:23a
Tri sestre trećeg doba, u naše doba
Tri sestre trećeg doba, u naše doba

Da ne dođe povremeno ovamo da nas pozdravi kao "slovensku braću" ili neku sličnu kičastu glupost, mogli bismo pomisliti da čovek ne postoji, ili da, naprotiv, živi u više tela, da je ceo jedan mali dramaturški institut. Kad ono, evo ga, osmehuje se pod nekim šarenim kapčetom kao da je njuj...

Posted by Коляда Николай on 11 июн 2018, 04:23
6:24a
6:29a
7:12a
10:41a
11:16a
11:17a
11:20a
11:25a
11:27a
2:53p
3:22p
9:04p
9:11p

<< Previous Day 2018/06/11
[Calendar]
Next Day >>
Коляда-Театр   About LiveJournal.com